2010

Atpakaļ uz ziņām
uz 2009

Decembris

 • Eiropas Ombuds: Dalībvalstis nevar aizliegt EK izsniegt tās rīcībā esošus dokumentus, pamatojoties uz nacionālajām tiesību normām Stīds pat to, vai dalībvalstīm ir vai nav veto tiesību (pamatojoties, ka šāda info ir ierpbežotas pieejamības ziņas pašu mājās) pār to iesniegtu vai tādiem atvadinātu dokumentu, kas ir Eiropas komisijas rīcībā, izsniegšanu, ir noslēdzies. Tādu tiesību nav, ja vien dalībvalsts nevar atrast pārliecinošu iemeslu atteikt izsniegt dokumentus Eiropas Dokumentu atklātības noteikumos . Vērtīgi tiem, kuri vēlas saņemt ziņas par valsts motivāciju, faktu konstatējumiem, kuri nodoti ES, lai vērtētu vai veidotu politikas un to īstenošanu! Pilns lēmums: pieejams šeit

The Ombudsman pointed out that if Member States request the Commission not to release documents it receives from them, they must give convincing arguments based on EU transparency rules. He noted that Spain has yet to provide such convincing arguments.

 • Labākā izvēle - authorized release Piekrītu Stīvenam Aftergodam - prātīgs solis no valdības puses pret unauthorized release būtu authorized release sistēma.
 • Keep them short and sweet Politikas veidotāji Indijā spriež par nepieciešamību ierobežot vārdu skaitu informācijas pieprasījumā. Ne vairāk kā 250. Tiek apsvērta arī iespēja ierobežot informācijas pieprasījuma apjomu - ne vairāk kā viens jautājums. Sic transit gloria mundi, Indias RTI? Ziņo Hindustan Times
 • ODAC - Dienvidamerikas redzamākā info-a organizācija - par WL un atklātību ODAC nākuši klajā ar paziņojumu - bažām, ka WL noplūdes varētu likt valdībai lemt par ciešākiem informācijas aizsardzības pasākumiem. DA ir viena no Āfrikas valstīm ar ļoti dzīvelīgu info-a kopienu un visai labu likumu, samērojot ar atzītiem standartiem. Vienlaikus arī valsts, kuras likumā ierakstīts pienākums informācijas pieejamību nodrošināt arī privātām institūcijām, piemēram, politiskajām partijām.
 • UK valdība izziņo Transparency&Privacy Review Anglijas valdība izziņojusi atklātības un privātuma pārskatu-izvērtējumu. Tā īpašais fokuss un jautājumu: vai valdības līdz šim darītais atklātības nodrošināšanā un vienlaikus privātuma aizsardzībā ir bijis gana labs un nodrošinājis pienācīgu līdzsvaru abu tiesību starpā. Darba mērķis:

(1) Support the Government in striking the right balance between transparency and data protection safeguards, and between the interests of wider society and the interests of the individual or corporate body. (2) Identify the nature of the risk to privacy of the individual posed by transparency of public data, in particular the potential for ‘jigsaw’ identification. (3) Advise the Government on practical approaches to take.

 • 5. pants Nē, ne NATO 5. pants. Valsts noslēpuma likuma 5. pants (jeb info-a likuma sākotnējais aizstājējs) atkal uzmanības krustugunīs. Šoreiz par to, kā tulkot tā tekstu, ka "ziņas par noziedzības līmeni un tās statistiku, korupcijas gadījumiem, amatpersonu nelikumīgu rīcību” nevar būt valsts noslēpums. Cik plaši interpretēsim "ziņas" - ziņas par faktiem, tas ir - informācija kā tada par to, kas kāda lietas vispār ir vai nav notikusi, vai arī visi dokumenti, kuri satur šādas ziņas? Vairāk pietiek.lv
 • Publiski pieejams un publisks II Turpinājums stāstam no valsts kancelejas - ASV bloķē pieeju Wikileaks lapām no Kongresa bibliotēkas (līdzīgi kā tas jau darīts bruņotajos spēkos, bet citu iestāžu darbinieki brīdināti par šādas informācijas lejuplādēšanu/ ne apskatīšanu). Lūk, vēstule, kādu saņēmuši Department of Homeland Security darbinieki. Pēc formas likumam atbilstoši, tomēr man jāatzīst, ka es pieslienos uzskatam,ka tas, kas izsprucis brīvībā vairs nevar būt klasificēts, (lai arī vēljoprojām var būt "kaitīgs"). CRS (kongresa pētnieku kopienai) jeb "kongresa smadzenēm" nebūs pieejas šiem materiāliem. Ja nu vienīgi no mājām (lai gan arī par to ir brīdināti) vai skatoties secondary sources, kāmēr citi var vienā mierā iedziļināties visā, ko vien vēlas… Interesanta diskusija pie Stīvena Aftergoda no FAS

Atceramies Johannesburgas principus. Nr. 17 Saka: "Once information has been made generally available, by whatever means, whether or not lawful, any justification for trying to stop further publication will be overridden by the public's right to know."

 • Publiski pieejams un publisks No Valsts kancelejas mājas lapas izņemts informatīvais ziņojums par Latvijai padomju režīma nodarītā kaitējuma pārrēķināšanu naudā. Tas liek domāt par informācijas pieejamību (tiesībām piekļūt dokumentam, tā statusu) un publiskums (informācijas proaktīvu publiskošanu). Saskaņā ar vispārzināmu principu, informācija, kura jau bijusi pieejama, vairs nevar kļūt par ierobežotas pieejamības informāciju (tātad šo gabaliņu mums vēljoprojām vajadzētu pilnīgi bez jebkādiem pārgrozījumiem saņemt no atbildīgās iestādes), no otras puses, kas notiek ar "cenzūru", kad tā attiecināta uz informācijas izņemšanu no brīvas publiskas aprites, kad ziņas vārda tiešā nozīmē tiek izņemtas no "public domain", kur tā reiz bijusi? Tas šķiet kas līdzīgs "nepareizo" seju izgriezšanai no Staļina laika fotogrāfijām.
 • Slēgto sēžu sērga Vladimimira Vaškeviča lietā slēgtas sēdes, lai sargātu ģimenes dzīves intīmos apstakļus. Šķiet, ka sākam gaidīt kārtējo lietas materālu publiskošanu? Manuprāt, intīms apstāklis ir izvarotas sievietes izvarošanas apstākļu aprastīšana grāmatā, turklāt cietušajai dzīvai esot..

Novembris

 • "Secret lives of nations" (NYT) Visa pasaule "burbuļo" par kārtējo Wikileaks - šoreiz publiski kļūst neskaitāmi ASV "diplomātiskie kabeļi". Dokumenti un secinājumi no

Interesanti lasīt, kā dažādi mediji izvēlas uzsvarus, atpoguļojot dokumentos ietvertās ziņas. Dokumenti liek aizdomāties par informācijas klasificēšanas pamatotību, kā arī to, cik kompetenti mēs varam "no malas" spriest par to, vai tā vai cita informācijas druska bija pelnījusi aizsargāšanu. Par to, cik pamatota ir informācijai piešķirtā statusa, kuru nereti nosaka formāli apsvērumi (kur pieņemts, kas sagatavojis utt.), saglabāšana tik ilgi, cik to pieprasa uz liktais "grifs", nevis dokumenta saturs. Tāpat kā daudzus kolēģus info-a pasaulē, arī mani uztrauc šī gadījuma atgriezeniskā ietekme uz jau paveikto info-a labā.

 • Kas ticis izpausts?
 • Visai amizants ir Valsts departamenta vērtējums notikušajam "The State Department, which has described the cables as "diplomacy in action," is extremely annoyed that the reports are being released. The Americans share some of the blame, however. In order to improve the flow of information between different officials, the State Department created its own computer network for classified documents, one that 2.5 million US citizens had access to. The leaking of the diplomatic cables was an accident that was waiting to happen. (Der Spiegel)"
 • Eksperti un diplomāti par Cablegate iespējamo ietekmi uz informācijas apmaiņu un šo gaidāmo izmaiņu ietekmi uz starp-iestāžu un starp-persony sadarbību nākotnē, sk The Wall Street Journal, arī MSNBC
 • How secret was this secret data? Where is my data blog pārdomas par to, kādēļ jūtīgā informācija nebija pietiekami labi sargāta, ja reiz bija tik jūtīga. Par šo pašu tēmu interesanti palasīt arī A. Applebaum pārdomas Slate
 • Visa iepriekšminētā kontekstā var ieskatīties arī Where is your data pārdomās par to, cik patiesībā slepeni bija slepenie materiāli
 • FAS blog: Or if there is a paper trail, some of it may be written in “discoverable language,” as some observers have noted. Historian Michael Beschloss wrote in Presidential Studies Quarterly (December 2002) that in his view, “People in Washington are more public relations savvy than in earlier times and, thus, more adept at drafting memos and other records that conceal their motives and can fool the historian.” no vēsturnieka skatu punkta
 • Rīgas pils atklāj "protokolāros" izdevumus Pēc neliela trokšņa Rīgas pils nodevusi atlātībai citkārt daudz apspriestos izdevumus svinīgiem pasākumiem un valsts dāvanām, kā arī līdzekļu apjomu, kas veltīti Prezidenta kancelejas/rezidenču ikdienas uzturēšanai: vairāk ir.lv
 • Nepareizs faksa nummurs - nav joks Anglijas informācijas komisārs pirmo reizi izmantojis tam piešķirtās tiesības sodīt par pārkāpumiem saistībā ar personas datu nepienācīgu izmantošanu. Viena pašvaldība (nepareizam faksa nr aizsūtītas ziņas par seksual offenders) un darbā iekārtošanas aģentūra (nozaudēts laptops ar nekodētiem personas datiem par daudziem simtiem cilvēku). Par to Anglijas budžetam nu pienākas 160.000 BP. Vairāk outlaw.com un UK Informācijas komisāra mājas lapā: www.ico.co.uk
 • Francijā policija varētu kontrolēt informācijas atkalizmantotājus (re-users) A law to be discussed in the French parliament before the end of 2010 will result in the police carrying out “behaviour” checks on members of the public and organisations wanting to reuse information obtained from public bodies. The likely effect is to severely limit access to information and freedom of expression. Lasiet vairāk pie eaves.ca un freedominfo europe
 • Vai Anglijas tiesas drīkstēs atklāt slepenu info sabiedrības interesēs? The Guardian ziņo vairāk par jaunu "green paper"

Next year's green paper will propose a complete ban on any MI5 and MI6 intelligence being disclosed in court ever again whether in criminal trials or civil cases. The courts will be deprived of their public role in balancing the needs of national security with the rights of the individual.

 • Jauns ECT spriedums par info-a Par to savā blogā vairāk Dirk! Lieta, starp citu, pret Zviedriju! Lielisks case law pētniekiem:

The case shows how access to official documents, included research documents containing sensitive personal data, can be granted to other researchers, albeit under strict conditions.

In the not-so-distant past, records known as Sensitive But Unclassified information (SBU) were labeled by agencies to indicate the supposed need for special handling to protect the information. The labels were meant to make government employees’ jobs easier. However, in the aftermath of the 9/11 terrorist attacks, the number of different SBU labels grew, with fewer people understanding exactly what restrictions applied to each label. The confusion surrounding SBU labels ultimately resulted in officials shutting down almost all public access to the information and limiting use even for those who needed it.

Lai gan nevar nepiekrist, ka aizsargājamās informācijas kategoriju šādas revīzijas rezultātā noteikti kļūs skaitliski vairāk, tās pavisam noteikti kļūs arī šaurākas un sakaidrākas, saprotamākas ne vien iedzīvotājam, bet arī to piemērotājam! Mums arī noderētu ieskatīties informācijas dienesta vajadzībām lādītēs…

 • Trauksmes cēlāji un nauda. Daudz naudas NYT interesanta diskusija par trauksmes cēlāju jaunajiem likumiem ASV. Par to, vai vairāk naudas nozīmēs arī kvalitatīvāku informāciju likumsargiem par pārkāpumiem gan privātās, gan publiskās institūcijās. Un par to, vai šādu stimulu unintended consequence nebūs pašu kompāniju un institūciju pārvaldības sakārtošanā ieguldīto resursu - būtībā - izšķērdēšana. Vai iespējams godīgumu būvēt ar ārējā finaniāla stimula palīdzību?
 • Sabiedrības intereses Pēdējā laikā man bijis daudz pārdomu par informācijas klasificēšanu - īpaši (pār)klasificēšanu tad, kad tas nenotiek saskaņā ar likumu par valsts noslēpumu, bet "administratīvo", info-a likuma ietvaros. Gadījums ar "noplūdušo" KNAB ziņojumu arī ir laba viela pārdomām. Gan par klasificēšanu, gan par atklāšanu sabiedrības interesēs, arī ķecerīgas pārdomas par to, vai Latvijas "wikileaki" kādreiz atvēzētos uz NYT cienīgu žestu, aprunāties ar autoriem pirms publicēšanas un ja ne, tad kādēļ tā?
 • Ko Henrijs Kisindžers domāja par info-a Lasi šeit

In 1975 Secretary of State Henry Kissinger told the Turkish Foreign Minister, “Before the Freedom of Information Act, I used to say at meetings, ‘The illegal we do immediately; the unconstitutional takes a little longer.’ [laughter] But since the Freedom of Information Act, I’m afraid to say things like that.

Atceramies, ka info-a likums ASV (federālais) tika pieņemts 1966. gada 6. septembrī.

Oktobris

 • Iraq Warlogs Wikileaks rīcībā nonācis ievērojams skaits iepriekš klasificētu domumentu par sabiedroto un Irākās spēku aktivitātēm laika posmā no 2004. -2009. gadam.

The files, leaked to the whistleblowers’ website Wikileaks, were made available to a select group of media outlets, including the Bureau, the Guardian, the New York Times, the German weekly Der Spiegel and French newspaper Le Monde kā arī The Bureau of Investiagative Journalism.

Interesanti, ka New York Times pirms daļas dokumentu publicēšanas ir sazinājies ar Pentagonu, informējot to par publicējamās informācijas saturu. Pentagons tā arī īsti neko neatbildēja. Der atcerēties, ja iepriekš līdzīgā veidā mūsu visu zināšanā nonāca līdzīga informācija par karadarbību Afganistānā, tiesa krietni mazākā apjomā.

 • Korporāciju privātā dzīve Izrādās, ka vismaz daži tiesneši ir pārliecināti - tāda ir! Lieta dodas uz ASV augstāko tiesu. Firstamendment center un NYT
 • Algu publiskums UK Publisko daļas ierēdņu algu Anglijas centrālās pārvaldes iestādēs. Lasām BBC un valdības mājas lapā Direct.gov. Citu starpā Briti uzzina, ka Premjera birojā strādā 187 pilna laika darbinieku. Ar vārdiem publicēti tie atalgojuma saņēmēji, kuru atalgojums gadā ir vismaz £82,900

Latvijas kontekstā jo interesantākas ziņas pēdējās rindkopas. Iespējams, ka Briti varētu mācīties no mums - publiskojot visus caur valsts kasi veiktos maksājumus, un mēs no viņiem, savukārt, apsvērt visus argumentus par un pret, pirms pieņemt lēmumu par risinājumu:

The government is committed to releasing previously hidden data on how taxpayers money is spent - from November all items of central government spending over £25,000 will be published online and all local council spending over £500 will go on online from January.
But it has scrapped plans to name individual civil servants earning more than £58,000 after concerns were raised about privacy.
Writing for the ConservativeHome website, Francis Maude said: "After careful consultation with officials across Whitehall, we concluded that the balance between transparency and privacy would best be struck by not releasing this personal information."
He said he had commissioned "an independent report for government on open data and personal privacy" to focus on the data the government planned to publish over the coming months.

Visbeidot lieisks pārskats par publiskotajām algām! Žurnālistu roku darbs caur info-a pieprasījumiem. Interesanti, ko dara mūsu žurnālisti, īpaši jau topošie, kad vairs neko pat nav jāprasa?

 • Telling Secrets Foreign Policy pievēršas informācijas nepamatotas slepenošanas problēmai, stāstot par Obamas administrācjas iniciatīvu - Reducing Over-Classification Act (likums). Nozīmīga tēma nozīmīgā laikā un lieliska analīze par Obamas administrācijas centienu saules un ēnas pusēm.

Well, first, I agree with you, sir, that we do overclassify. I think my observations are that this is more due to just the default; it's the easy thing to do rather than some nefarious motivation to, you know, hide or protect things for political reasons. That does happen too, but I think it's more of an administrative default or automaticity to it. And in the end, it is the protection of sources and methods that always underlie the extensible debate about whether to declassify or not./Director of National Intelligence James R. Clapper Jr/

Vairāk par deklasificēšanas palīgiem, arī ziņo FAS. Raudzīsim, vai vēl viens amats institūcijā glābs situāciju.

 • Dubultstandarti Secrecy blog raksta par vēlamajām un nevēlajamām informācijas noplūdēm. Jautājot, kādēļ dažas no tām tiek neatlaidīgi izmeklētas, bet citas, šķiet paslīd gar iestāžu ausīm gluži nepamanītas. PS. Interesanti, vai Lato Lapsa varētu būt mūsu Bobs Woodward:)?

Septembris

 • Instrukcija par atalgojuma publicēšanu iestāžu mājas lapās Aplūkojama šeit
 • Lielās žūrijas materiāli kļūst pieejami Pitsburgā Reporters at the Pittsburgh Post-Gazette were granted access to grand jury-related documents Friday after an Allegheny County judge reversed an earlier ruling that had retroactively sealed them. Lasiet vairāk no Reporters comittee of freedom of press
 • Secrecy Report Card 2010 Darbu dunā esmu aizmirsusi pateikt arī to, ka publicēts jaunais, 2010. gada Secrecy Report Card
 • Meklē jaunus tehnoloģiskos risinājumus informācijas atslepenošanai Tehnoloģijas palīdzīgā roka ASV tiks novērtēta arī klasificētās informācijas atslepenošanas lietā. Saausieties! Meklē akadēmiķus un tehniski noskaņotos ar labām idejām: Vairāk FAS blogā
 • "Nopludināts" slepenībā turētais Spānijas info atklātības likuma projekts Šīs dienas ironiskākā ziņa, vairāk kolēģi no Access Info Europe:

Access Info Europe today launched a public consultation on Spain’s draft access to information law following receipt of a leaked copy of the draft, which the transparency organisation has posted on its website.

News appeared in the press in mid-August 2010 that the draft law had been finalised. A letter sent to the government on 20 August 2010 asking for a copy and calling for a public consultation has, to date, gone unanswered. Having received a copy of the draft on 21 September 2010, Access Info has launched a public consultation. Responses will be forwarded to the government.

 • Trešās personas un to atklātība vēlēšanu finansēs ASV arī tuvojas vēlēšanas, bet ar atklātību vēlēšanu fiansēs mums, šķiet, ir labāk. Third-party groups strike back! NYT
 • Info atklātības indekss no Article 19 Gaidot 28. septembri - Informācijas atklātības dienu (Right to Know Day) Article 19 laidis klajā Right to Know Index - metodoloģiju starptautiskiem salīdzinājumiem.

In the past decade, many new right to information (RTI) laws have been adopted across the world. Despite such a promising development, it is often difficult to know and assess how adequate these laws actually are. Following on from a successful 2009 pilot project in Mexico, ARTICLE 19 is releasing a revised methodology for testing national RTI legislation in order to make international comparisons.

Indeksu lūkojiet šeit

 • Jauno partiju skats uz korupciju un atklātību Vērojiet KNL. Ideja par vienotiem iepirkumiem, protams, laba, tomēr, vai kandidāti nebaidās, ka visiem pērkot vienoti atlaides (kā bēdīgi slavenajiem VID datoriem) vairs nepienāksies ne vienam?
 • Manusktipti nedeg? Pentagons nolēmis izpirkt un iznīcināt tās grāmatas - memuārus - par karu, kurās aprakstītie notikumi, pēc Pentagona amatpersonu domām, atklāj pārāk daudz jūtīgas informācijas, raksta NYT. Vēlreiz atgriešamies pie mozaīkas teorijas.

Ziņo arī CNN

 • Atklātība par donoru finansējumu NVO Lai piesaistītu ziedotājus arī mazāk pazīstamām organizācijām un vairotu izpratni par to, ar ko nodarbojas nevalstiskais sektors, Sietlā (US) izveidota mājas lapa sniedz ziņas par 700 organizāciju darbu un ziedojumu izlietojumu. Vairāk - NYT
 • Piemirsts raksts par algu atklātību Zviedrijā Sweeden cracks down on Internet sallary snoopers. no The Guardian

Augusts

 • Disertācija par info-a Dienvidamerikā Dienvidamerikas stāsts info-a jomā, bieži līdzās Indijai, likts kā veiksmes piemērs. Gregs Micheners par to uzrakstījis doktora disertāciju un piedāvā to izlasīt arī mums. The Surrender of Secrecy: Explaining the Emergence of Strong Access to Information Laws in Latin America
 • How much information? ASV domā par to, kā pārvaldes iestādēm veiksmīgi rīkoties ar ar vien pieaugušo datu daudzumu to rīcībā un, likumsakarīgi, kā tos ērtāk nodot interesentiem. Vairāk no First Amendment Coalition
 • Vēlēšanu portāls atklātības pētījumiem Harvardas universitātes pētnieki izvēlas Mumbajas pilsētas priekšvēlēšanu informācijas portālu mumbaivotes.com atklātības pētījumiem. Tāds noderētu arī mums!
 • BBC informācijas pieprasījumi Guradian Data blog - interesants ierakstiņš par BBC informācijas pieprasījumiem. Lūkojiet paši!

Piebildīšu, ka tas viss iespējams tādēļ, ka gan UK, gan Īrijā likums uzliek par pienākumu iestādēm info pieprasījumus reģistrēt atsevišķi un uzturēt tā dēvētos FOI logs, kuros ietverta (parasti) informācija par informāciju, kuru iestādes ir sniegušas, atsaucoties uz informācijas pieprasījumiem.

In Washington and the surrounding area, 33 building complexes for top-secret intelligence work are under construction or have been built since September 2001. Together they occupy the equivalent of almost three Pentagons or 22 U.S. Capitol buildings - about 17 million square feet of space.

 • Spriedumi Pēc ilgas klusēšanas šodien pieķēros info-a tiesu prakses sadaļas papildināšanai ar dažiem interesantiem AT spriedumiem (un lēmumiem). Drīz par vairs ne tik jaunu, bet interesantu spriedumu Kanādā!

Jūnijs

 • Transparency 1 - Data Protection 0 Laikraksts "Diena" uzvar Valsts kanceleju lietā par prēmiju un atalgojuma publiskošanu! AT spriedums ar sajauktu lpp kārtību - vispirms pāra, tad nepāra :)
 • Transparency 0 - Data Protection 1 The Grand Chamber of the ECJ has decided in favour of the European Commission against Bavarian Lager. The Court of First Instance had ruled in Bavaria Lager's favour, saying that the privacy rights of those attending a meeting in a professional capacity were not engaged by disclosing their names. Two of the five objected to publication of their name and three could not be contacted. However, the Grand Chamber has just found for the Commssion.The Court said the Commission was entitled to blank out the names of five people attending a brewing industry competition dispute meeting in documents concerning the meeting sought by the company. (Thanks David!)

The ruling states that "Where a request based on [the Regulation regarding public access to ….Commission dcuments] seeks to obtain access to documents including personal data, the provisions of [the Regulation on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by Community institutions and bodies] become applicable in their entirety, including Articles 8 [the provision requiring the recipient of personal data to establish the need for their disclosure] and 18 [the provision which confers on the data subject the right to object at any time, on compelling legitimate grounds relating to his or her particular situation]…"

"As Bavarian Lager has not provided any express and legitimate justification or any convincing argument in order to demonstrate the necessity for those personal data to be transferred, the Commission has not been able to weigh up the various interests of the parties concerned…Nor was it able to verify whether there was any reason to assume that the data subjects’ legitimate interests might be prejudiced, as required by [the Data Protection Regulation]."

 • Budžets 2011 un publiskā sektora algas UK Interesanta The Bureau of Investigative Journalism analīze par plānotajiem budžeta samazinājumiem Anglijā un īpaši to, kā pēdējie ietekmēs publiskajā sektorā strādājošo atalgojumu.
 • Indijas veiksmes stāsts RTI (Right to information) likums Indijā ir īpašs gadījums, tādēļ visu daudzo ziņu (kuras svētku un aizņemtības dēļ jūnijā nav sasniegušas šo lapu) nevar šo neielikt - NYT pirmajā lapā šodien stāsts par to, kā info-a atdod Indijas nabadzīgākajiem iedzīvotājiem cerību uz taisnīgumu.
 • Visas valsts algas vienā vietā FM pašpārnē, apvienojot divas jau šobrīd darbojošamies sistēmas, tiek veidota vienota atlīdzības uzskaites sistēma. Tās mērķis, saskaņā ar FM norādīto "Noteikumu mērķis ir izveidot, uzturēt un aktualizēt datu bāzi, kurā iekļauta precīza informācija par institūciju amatiem un amatpersonu (darbinieku) darba samaksu, lai Finanšu ministrija varētu veikt tai noteiktās funkcijas un uzdevumus - atalgojuma statistikas precīza apkopošana, nominālo algu un piemaksu samazināšanas pasākumu uzraudzība." Vairāk par projektu MK mājas lapā.
 • Informācija par iepirkumiem iestādes mājas lapā MK apstiprinājis grozījumus MK noteikumos par kārtību, kādā iestādes ievieto informāciju internetā. Turpmāk valsts pārvaldes iestādēm katru nedēļu jāatjauno informācija par to īstenotajiem iepirkumiem, turklāt neatkarīgi no iepirkuma lieluma.
 • Atalgojuma publicēšana 15. jūnijā stājas spēkā grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā, kuros noteikts pienākums publiskot valsts amatpersonu ienākumus. Lai gan, ja pareizi saprotu, ieraudzījusi šo normu FM nolēma, ka grozījumi Vienotās atalgojuma sistēmas likumā, kuri paredzēja publiskot amatpersonu atalgojuma skalu, vairs nav aktuāli, Valsts kanceleja ir publiskojusi informāciju par tajā strādājošo atalgojumu.
 • Privātpersona, kas īsteno valsts f-ju un info-a likums Kentuki tiesa pasludinājusi spriedumu, kurš varētu būt interesants arī mūsu info-a meklētājiem. Privātpersonas, kuras īsteno valsts funkciju, ir pakļautas info-a likumam (štata info-a likumam). Vēl gan nav skaidrs, vai nolēmums netiks pārsūdzēts. Lai gan atziņa pati par sevi nav jauna, būtu intersanti uzklausīt tiesas viedokli par tār praktisko piemērošanu, kas parasti "klupina" šādas interpretācijas piemērošanu Latvijā - kā nodalīt publiskās funkcijas un, vēl jovairāk, līdzekļus no privātajiem.
 • Elenas Keiganes paper trail Dokumenti no Klintona laika arhīviem sagādā krietnu raižu devu Baraka Obamas nominētajai ASV Augstākās tiesas tiesneša kandidātei. Papīrs pacieš visu un, ja vien tam nepalīdz, neaizmirst neko.
 • COINS Pirms laika ziņoju par mūsu Valsts kases operatīvo maksājumu pārskata vietu, nu (paldies Valērijam!) vēlreiz ziņoju par Britu versiju - Where does my money go - nu arī papildināts ar plašu informāciju par konkrētiem maksājumiem, kopumā gandrīz 3.5 milj par 2009. gadu.
 • Obama v. Informācijas nopludinātāji Šis ASV prezidents, kā izrādās, ir visaktīvākais to amatpersonu sodīšanā, kuras "nopludina" klasificētu informāciju presei (ziņo, NYT)
 • Lielisks dokuments! Canadian Newspaper Association's annual FOI audit
 • Diena pret Valsts kanceleju Šķiet, ka VK un Dienas tiešānās tuvojas finišam - pēc mēneša gaidāms tiesas galīgais lēmums par notikumiem, kuri norisinājās vēl 2006. gadā. Līdz šim AT spriedumi info-a lietās ir bijuši tiešām baudāmi. Jautājums par prēmiju atklātību, jādomā, būs jo īpaši baudāms. Interesanti, ka Dienas mediji argumentācijā atsaucas uz likuma Par valsts noslēpumu 5. pantu. Interesanti tādēļ, ka, ja izkustētos Saeima iestrējušie grozījumi IAL un Co, tad tieši šī panta daļa, kura savulaik -pēc valsts noslēpuma likuma, bet pirms info-a likuma pieņemtšanas - aizstāja neesošo IAL, no likuma tiktu izņemta.
 • Angļi atklāj, ka 172 ierēdņi saņem vairāk par premjerministru Tā šodien vēsta BBC. No otras puses, viņi vismaz to var atklāt:) Kā ir ar mums?
  • PS. Augstskolu, tiesu un pašvaldību darbiniekus iekļauj vienotajā atlīdzības sistēmā, ziņo delfi.lv. Jaunais valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs

Maijs

 • Anglijas jaunā MP ambiciozie info atkalizmantošanas pāni Anglijas jaunais premjerministrs ir nācis klajā ar ambiciozu uzdevumu valsts pārvaldei - padarīt pieejamu vērtīgu pārvaldes informāciju, tostarp par kriminogēno situāciju, par slimnīcas infekcijām (hospital infection) un to sekām, kā arī par valdības izdevumiem. Ziņo number10.gov.uk
 • Norvēģi padara publiski pieejamu ieejošo/izejošo dokumentu e-reģistru " An electronic public record database for the civil service (OEP) is launched today. This will be as the first of its kind in the world. From this day on everyone is able to get access to the documents of the central civil service. Until now, only journalists had the right to do so.", ziņo Smartgrid
 • Pasaules Banka saka - saprast, cik kurš saņem vēljoprojām nav iespējams Ir.lv publicēta Intervija ar PB misijas vadītāju. Viens no secinājumiem - vēljoprojām nav iespējams saprast, cik daudz cilvēku strādā valsts sektorā un kādas ir viņu algas. Te nu mums tiešām nepalīdzēs algu publicēšana internetā, bet noteikti palīdzētu normāla un tiešām vienota atalgojuma sistēma.
 • Dizains Amerikai Vai mēs arī tā varam? Lasām Lienas blogā: ierēdnis.blogspot.com
 • Sergejs Kruks par Neo un atklātību Šorīt, 27. maijā, LR1 bija lieliska rīta intervija ar Sergeju Kruku par Neo, steidzamiem likumiem, neiztrūkstošo Zviedrijas piemēru un, protams, neiztrūkstošo jautājumu par slepenību.
 • Ģeotelpiskā informācija Re, arī pie mums drīz vērtīgā ģeotelpiskā informācija būs pieejama vienuviet, tā ziņo lv.lv
 • Internets 2.0 un info-a Government 2.0 and Access to Information: 1. Recent Developments in Proactive Disclosure and Open Data in Canada Kanādas pieredze dažādos pārvaldes līmeņos.
 • Neesi starpnieks - ļauj iestādēm sadarboties Vai jums ir gadījies piestrādāt par kurjeru valsts iestādē? Ja ir, pastāstiet! (RAPLM)
 • Slēgtās valdības sēdes No vienas puses, atklātas valdības sēdes ir izņēmums, vēl nesen, piemēram, pat Zviedrijas (tas tā, lai mūsu iecienītais benchmarks neizpaliek:) palamenta komisiju sēdes bija slēgtas, bet ar atklātiem protokoliem, no otras - kā tad tur bija ar official candor pamatotību? Pavisam nesen piedāvāju vienu rakstu: Ļoti interesants raksts
 • Vienojas par atalgojuma atklātības normas īstenošanas kārtību 20. maija Valsts sekretāru sanāksmē izskatīts jautājums par pagājušajā nedēļā Saeimā pieņemto grozījumu Valsts pārvaldes iekārtas likumā īstenošanas kārtību. VS nolēma (44. paragrāfs):

2. Vienoties, ka valsts pārvaldes iestādes mājas lapā Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92.panta otrā daļā minētā informācija ievietojama šādā apjomā:
2.1. amatpersonas vārds, uzvārds;
2.2. mēneša laikā amatpersonai kā atalgojums izmaksātā neto summa.

Mājas lapā būs pieejama informācija par amatpersonām (personām, kuras iesniedz amatpersonas deklarāciju), tomēr, atšķirībā no deklarācijas un atalgojuma likumā noteiktā, redzēsim cilvēka "uz rokas" saņemto. Tātad, salīzdinot ar atalgojuma likumā prasīto pārskata skalu, šīs algas būs par nodokļu tiesu māzākas. (Grozījumu teksts sk. 92.pantu)

 • Vai diskusijas noslēpums pārvaldē ir empīriski pamatots? Interesants raksts, bet vēl interesantāks komentārs pie tā, kurš izaicina vienu no info-a likumu kanoniem - diskusijas noslēpumu, ko savulaik iedibināja ASV augstākā tiesa lietā U.S v Nixsons (Votergeitas lietā). "The premise that candor is incompatible with disclosure has become a cornerstone of the edifice of government secrecy, and an axiom of freedom of information policy, which provides an exemption for deliberative records." "The authors emphasize that they do not categorically oppose confidential deliberations nor do they advocate that every official meeting be broadcast on live television. Rather, they argue that the presumption of deliberative secrecy adopted by the Nixon Court is unjustified by principle or practice, and that it should be replaced by a general presumption of openness, especially with respect to congressional requests for access to executive branch records."
 • Jaunā Apvienotās karalistes valdība par plāniem info-a jomā Anglijas jaunā koalīcijas valdība publicējusi savu rīcības programmu. Tajā ir sadaļa par transparency publiskajā pārvaldē un solījums - mūsu jaunā algu atklātības regulējuma līdzinieks: "We will require public bodies to publish online the job titles of every member of staff and the salaries and expenses of senior officials paid more than the lowest salary permissible in Pay Band 1 of the Senior Civil Service pay scale, and organograms that include all positions in those bodies." Sīkāk šeit!
 • Jauns diskusiju forums par info-a No vienas puses - vēl viena mājas lapa, no otras, šis, vismas idejiski, īpaši veltīts valsts iesāžu darbiniekiem, lai dalītos praktiskā pieredzē par informācijas atklātības likumu īstenošanu savās valstīs. Tiesa, laikam vēl tikai "iesildās", jo visas saites vēl nestrādā.
 • e-pastu pieejamība Arī e-pastus var pieprasīt, pamatojoties uz IAL normām. ASV šī diskusija, īpaši pēc Buša prezidentūras beigām, uzbangoja ar jaunu sparu. Interesants precedents par e-pastu saglabāšanu un pieejamību. Tiesas lietā atklājas, ka 83% no Buša administrācijas e-pastiem vispār nekad nav saglabāti. Tātad - nav pieejami.
 • Valsts tiešās pārvaldes iestāžu maksājumi on line Valsts kase piedāvā ikkatram sekot līdzi valsts tiešās pārvaldes iestāžu maksājumiem tiešsaistē. Tātad, redzam ministrijas un to padotībā esošās iestādes. Redzam to, cik daudz naudas iestādei atvēlēts, kā tā izlietota un cik daudz atlicis. Izvēlamies datumu augšējā kreisajā stūrī, spiežam atlasīt, ievadām kodu (reizēm:) un darīts! Tiesa, šobrīd lietotājam reizumis nākas pakļauties sistēmas kaprīzēm, jo tā spītīgi atsakās pirmajam paklausīt, bet jācer, ka labs nāk ar gaidīšanu:) PS. Paldies Valērijam par šo ziņu!
 • Krietni radikālas atklātības sākums 13. maijā, Saeima, 3. lasījumā skatot grozījumus Valsts pārvaldes iekārtas likumā, tajā iebalsoja arī deputāta Kārļa Šadurska ierosināto normu, ar kuru katrai valsts pārvaldes iestādei uzlikts pienākums ik mēnesi publicēt tās interneta mājas lapā sarakstu ar tās darbiniekiem un to atalgojumu - vārds, amats, alga. Ar šādu sistēmu nu esam otrie aiz San Paulo pilsētas Brazīlijā.
  • P.S. Es personiski šādam risinājumam vēljoprojām nespēju piekrist. Algas, kuras tiek maksātas no valsts budžeta naudas, ir vispārpieejama informācija, tomēr vispārpieejamībai ir dažādas formas. Ikmēneša atalgojuma publiskošana internetā, manuprāt ir jautājums, kur pirms balsošanas ir jāapsver ne vien Satversmes 1. un 100. pants, bet arī 96. To pierāda arī citu valstu prakse, kur šādas sunshine lists, kā tās dēvē Kanādā, tiek publicētas jau krietni sen.
  • Neesam apsvēruši arī to, ka šobrīd šāda elektroniska vispārpieejamība attiecas ne tuvu ne uz visiem, kuriem mēs visi kopā maksājam algas ar saviem nodokļiem.
  • Neesam pat mēģinājuši saprast to, vai citiem publicētājiem ar tādu pat mērķi - samazināt un iegrožot algas - tas ir izdevies. Kanādas piemērs.
 • Kurš saņēma naudu? ASV senāts lēmis, ka Federālās rezerves bankai līdz pirmajam decembrim būs jāatklāj visas tās kompānijas, kuras saņēma palīdzību no Emergency lending program jeb speciālā palīdzības fonda uzņēmumiem krīzes pārvarēšanai. Ziņo NYT
 • Informācijas atklātība nav maksas pakalpojums Tā šonedēļ lēmusi Holandes Augstākā tiesa. Kā savā vēstulē raksta viens no prasības iesniedzējiem - jurists, kura praksei informācijas pieprasījumu iesniegšana ir izmaksājusi vairākus tūkstošus eiro "The verdict was a beauty with a very clear statement from the judge clearly stating that you simply cannot charge. So no hiding behind anything. The Dutch Supreme Court already had the word 'service' defined. Now FOIA isn't a service, but a right." (de Winter)
 • Farmsubsidy.org @PeterisVinkelis vīterojums šodien atgādināja par lieliskajiem farmsubsidy.org veidotājiem! Viņi sāka, šķiet, ap 2005, kad daudzās jo daudzās ES dalībvalstīs, nemaz nerunājot par pašām ES institūcijām, informācijas pieejamība par ES līdzekļu izlietojumu nevis vienkārši neeksistēja, tā pat īsti netika apspriesta. Šobrīd šādas ziņas pieejamas iestāžu mājas lapās. Pēdējais veikums: subsīdiju milionāri. Arī Latvijā.

Aprīlis

 • Grozīti iestāžu mājaslapu noteikumi Pirmajā maijā spēkā stāsies grozījumi MK noteikumos, kuri nosaka kārtību, kādā iestādes ievieto informāciju savās mājas lapās. Grozījumi uzrunā: nepieciešamību veicināt e-saziņu, kas aizstātu papīra vēstules un atbildes, nepieciešamību popularizēt iestāžu e-pakalpojumus, nepieciešamību nodrošināt lielāku atklātību par iestāžu publisko iepirkumu - līgumiem un to statusu (sk. zemāk)
 • Eiropas Ombuds saka: atklātība nestrādā Eiropas Ombuds nācis klajā ar ikgadējo ziņojumu par savu darbu un (nu jau kārtējo) kritisko komentāru par atklātības trūkumu ES institūcijās, īpaši Eiropas Komisijā. Latvijas pilsoņu iesniegto sūdzību skaits gandrīz nemainīgs - 20 (2008. gadā - 18).
 • Nekategorizējms slaids Tā arī neesmu ar sevi vienojusies, kurā kategorijā man šo ielikt - "kā nedarīt" vai "kā to var izdarīt":) "Afghanistan Stability/COIN Dynamics – Security"
 • Latvija pēdējos 20 gados Centrālais statistikas birojs sagatavojis pārskatu par Latviju pēdējos 20 gados. Kaut kāds to uzvizualizētu!
 • Internets=atklātība=uzticība Prieks saņemt ziņas par emīriskajiem pētījumiem, kuri pārbauda praksē plaši zināmus pieņēmumus par atklātību un meklē atbildi uz jautājumu: "Does transparency of public decision-making affect citizen trust in government?", vai procesa atklātība ietekmē uzticīvu valdībai? Jautājums vietā, vai MK sēžu atklātība ir ietekmējusi uzticību valdībai? :) Lasiet Stephan G. Grimmelikhuijsen no Utrecht universitātes. No viņa arī otrs eksperiments, tiesa, šis nav pieejams bezmaksas lasīšanai!
 • Iestāžu līgumi on line 27.04.2010 MK lems par grozījumiem no Info atklātības likuma atvasinātajos MK noteikumos par kārtību, kādā iestādes ievieto informāciju internetā. Jaunumi paredz, ka iestāžu mājaslapā būs pieejamas aplūkot informāciju ne tikai par iestādes izsludinātajiem iepirkumu konkursiem, bet arī par jau noslēgtajiem līgumiem, to apjomu un statusu (izpildīts vai procesā)
 • Anglijas konservatīvo programma Lūk, UK konservatīvo piedāvājums vēlēšanām - tostarp par atklātību. Arī šobrīd ir pašvaldības, kuras publisko izdevumus par pakalpojumiem, kuru vērtība pārsniedz 500BP (par to šeit jau rakstīju). Interesanti, vai viņi ir aprēķinājuši, kā to ērtāk un lētāk izdarīt visas valsts līmenī? PS, paldies Ivetai Kažokai par pienesumu ziņai:)
 • Ciparuniezeizskatījās algas valsts pārvaldē "treknajos gados". Manuprāt, viens no labākajiem kopsavilkumiem.
 • Vai TM+Lursoft=Forever ? 20. aprīlī MK, tiesa slēgtajā daļā, tiek skatīts Informatīvais ziņojums "Par Tieslietu ministrijas un SIA "Lursoft" noslēgtā līguma atbilstību tiesību aktiem un Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmu". Par šo lietu jau nedaudz izteicos, skiet, februārī. Vai tiešām šai gadījumā valsts būs gatava likumā noteikt izņēmumu?
 • Runāt par slepeno Manu uzmanību piesaistīja kāds raksts NYT. Aizsardzības ministrs slepenā dokumentā brīdinājis augstas Baltā nama amatpersonas, ka ASV politika Irānas jautānumos ir pagalam vāja. Ievērojiet - dokuments ir slepens, bet ne tik slepens, lai par to neviens nezinātu. Tātad, Deivida Pozena klasifikācijā, nav nekāds "dziļais noslēpums". Turklāt augstās amatpersonas par to izsakās: "Officials familiar with the memo’s contents would describe only portions dealing with strategy and policy, and not sections that apparently dealt with secret operations against Iran, or how to deal with Persian Gulf allies." Savukārt žurnālisti diezgan mierīgi to izanalizē - kā amatpersonas izsakās. Savukārt viss minētais mani uzrunāja, jo atcerējos savulaik lasītu citātu:

“The First Amendment is never more important than during war time, when the government has a real need to keep genuine secrets. There are secrets that jeopardize lives and others that embarrass those in power. The public has the right to know the latter but should not know the former. The dilemma for the press is to know and understand which is which.” /Geoffrey Cowan/, runājot par savulaik skandalozo Pentagona dokumentu (Pentagon papers) publicēšanu

 • Algu skalā jāietver arī amata pienākumi Valsts kontroliere Inguna Sudraba norāda, ka algu skalās ir jātiever arī amata pienākumu apraksts. Lielisks ierosinājums! Amatiem ir jābūt salīdzināmiem ne tikai pēc nosaukuma, bet arī pēc būtības. Vairāk ziņo Delfi.lv
 • Amatpersonu deklarācijas būs precīzākas 19. aprīlī MKK skata Finanšu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par Amatpersonu deklarāciju saturu, īpaši attiecībā uz to ienākumiem. Plānots mainīt deklarāciju iesniegšanas laiku (15/02-01/04). Tas nepieciešams tādēļ, lai amatpersonas deklarācijā saskaņā ar darbavietas izsniegtajām ziņām ietvertā informācija par ienākumiem būt maksimāli precīza. Ziņas deklarācijas publiskajā daļā tiks iekļautas arī nepastarpināti no VID informācijas sistēmām.
 • Noslēpums īsziņā NY Times ziņo par lietu, kas varētu interesēt gan info_a, gan vārda brīvības pētniekus "Former N.S.A. Official Is Indicted in Leak Case".
 • Kanādas problēma Vai Kanādas info_a likums kļūs nelietojams? The globe or mail ziņo vairāk par šo tēmu!
 • Vai TM+Lursoft=Forever ? 13. aprīlī MK, tiesa slēgtajā daļā, tiek skatīts Informatīvais ziņojums "Par Tieslietu ministrijas un SIA "Lursoft" noslēgtā līguma atbilstību tiesību aktiem un Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmu". Par šo lietu jau nedaudz izteicos, skiet, februārī. Vai tiešām šai gadījumā valsts būs gatava likumā noteikt izņēmumu?

Marts

 • e-pastu pieejamības jautājums Roberts Frīmans, Ņujorkas štata atvērtās pārvaldības komitejas ilggadīgais vadītājs ir darījis tiešām daudz, lai šo štatu pārvērstu par sava veida paraugu citiem. Lūk, kāds interesants viņa pārspriedums par info atklātības likumu un e-pastiem kā vienu no pieprasāmās informācijas formām.
 • Anglijas parlamenta jaunā atklātības sistēma Pirms teju gada Angliju pāršalca ziņas par visdīvainākajiem tēriņiem, kurus no valsts budžeta pieprasa atlīdzināt parlamenta deputāti. Nu ir izveidota jauna "reprezentācijas" izdevumu kontroles sistēma. Second home claims turpmāk vairs netiks pieļautas
 • Ko Latvijas iedzīvotāji domā par Latviju Apkopoju SKDS aptaujā savāktos epitetus! Puķes un ziedi no manis tam, kurš atradīs trīs labus vārdus.
 • Vēsturiska grāmata Gauži nejauši Satori grāmatnīcā pamanīju šo patiesi vēsturisko grāmatu par atklātību Eiropā un Ziemeļamerikā. 1995. gads! Tas ir laiks, kad lielā daļā grāmatā aplūkoto valstu nebija informācijas atklātības brīnumlikumu un parlamenta darbības atklātība, tāpat kā pieejama likumdevēja debate pati par sevi bija "liela lieta".
 • Amerikas CIA atvērtās valdības www lapa atvērta publikas apskatei. Tiesa, ja nezināsit, kur to meklēt - neatradīsiet:) "In any case, the CIA’s new page is up, though it’s looking a little sparse. So far it has a quote from President Obama about openness, links to Obama’s memo, and it links to various previously released agency documents", raksta Pro Publica
 • Galējā atklātība II "Perhaps the most striking thing about the right to privacy is that nobody seems to have a very clear idea what it is", reiz rakstīja Judith Jarvis. Tomēr, manuprāt, šī atziņa nozīmē saucienu uz diskusiju, nevis likumu būvēšanu uz tik prastiem argumentiem kā "Man nav ko slēpt/ ko slēpt ir tikai tiem kuri pārkāpj likumu/ visiem, kuri nepārkāpj likumu nav ko slēpt". Kādēļ tik pieredzējis deputāts/jurists kā Jānis Lagzdiņš to neredz?
 • Atvērtais budžets - aicinājums apvienot spēkus! Pauls aicina atvērtā budžeta entuziastus apvienoties un DARĪT!
 • Kas darīts budžeta caurskatāmības labā? Šādu jautājumu FM uzdeva Saeimas Budžeta komisija un šeit varam lasīt to, ko FM viņiem atbildējusi un kas 16.03 tiek apspriests valdībā.(Avots: mk.gov.lv)
 • Tiesības piekļūt valsts noslēpumam? ECT pieņēmusi V. Vaškeviča sūdzību par faktu, ka tam pieteicēja ieskatā, nepamatoti, tikusi atņemta piekļuve valsts noslēpumam. (delfi.lv) Ar interesi gaidīsim spriedumu, īpaši ņemot vērā to, ka savulaik - 2005. gadā Satversmes tiesa, skatot G. Ivanova lietu secināja:

"[..]pieeja valsts noslēpumam, kura ir atteikta iesniedzējam, neietilpst ikviena cilvēka tiesībās, bet ir specifiska tiesība, kuru var iegūt tikai konkrēta persona uz noteiktu laiku un kuras iegūšana ir saistīta gan ar valsts pamatpienākumu – nacionālās drošības garantēšanu, gan arī ar pārējo NATO dalībvalstu drošības garantēšanu. Bez tam Latvija nav vienīgā demokrātiskā valsts, kura neparedz iespēju tiesā pārsūdzēt lēmumu par pieeju valsts noslēpumam, piemēram, Bulgārijā, Čehijā, Francijā, Itālijā, Portugālē, Spānijā un Ungārijā pārsūdzības iespējas nepastāv." (ST Lieta Nr. 2005-07-01)

* Vaškevičs prasību ECT iesniedzis par pielaides anulēšanu valsts noslēpumam un atteikumu pēc būtības skatīt viņa sūdzību visās Latvijas tiesu instancēs. Vaškevičs uzskata, ka ir pārkāptas viņa cilvēka tiesības un tiesības uz brīvību. (ziņo LETA, 16.03.2010)

 • Saistībā ar minēto interesanti atgriezties pie ECT plaši zināmas prakses - Leander v. Sweden
 • UNESCO preses brīvības diena veltīta info atklātībai Ikgadējā UNESCO preses brīvības diena 3. maijā šogad veltīta informācijas atklātībai. Lasiet vairāk UNESCO portālā
 • Neo-atklātības noriets Diena raksta - Neo ir sarūgtināts par to, ka sabiedrība neko nedara ar viņa sagādātajiem datiem. Interesanti, ko gan sabiedrībai ir iespējams izdarīt ar bezkonteksta informāciju? Manuprāt, ja vien kāds nevēlas sākt pamatīgu darbu pie šo datu analīzes un kontekstualizācijas, tad, izņemot sarūgtinājumu, daudz izvēļu nepaliek. Bet sabiedrība varētu, neko nedarot ar šiem datiem, būt aktīvāka, sekojot tam, kā viedojas atalgojuma sistēma valsts sektorā. Kādi ir tajā ietvertie kritēriji atalgojuma noteikšanai, vērtēšanas un atkaitīšanās mehānismi (tostatp publikai pieejami) - kā minimums.
 • Karaliskie info_a izņēmumi Interesants The Guradian raksts 12. martā par vienu no Anglijas info-a likuma izņēmumiem - karalisko ģimeni & ar to cieši saistītais jau iepriekš daudz apspriestais izņēmums par ministru korespondenci. Ko slēpj Bekingemas pils?
 • Obamas atklātība>Buša atklātību? Izrādās, ka Obamas lielākā atklātība ir saistīta arī ar augkstāku aktivitāti, iesniedzot sūdzības tiesā par informācijas atteikumu. Teikt, ka aktivitāte ir krietni augkstāka būtu skaļi "rūkts", bet tomēr..Ziņo The Washington Post
 • Kur slēpjas vara? BBC apkopojis ziņas par ietekmīgākajiem intereneta avotiem.
 • Atklāti tarifi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) atbalsta ieceri padarīt atklātu sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķina projektos iekļauto informāciju, informē regulators. (delfi.lv)
 • ASV kiberdrošības plāns Obama daļēji atklasificējis valsts kiberdrošības plānu. Darbs pie dokumenta uzsākts vēl iepriekšējā prezidenta - Buša - laikā.
  • Castels par kiberdošību un tās plāniem. (no Current Intelligence)
  • Arī šis lēmums ir daļa no daudz slavētās un tik pat asi kritizētās Open Government directive, kurai šai konkrētajā rakstā veikli piekarinājiem Microsofts:)
 • Pašvaldību sēžu darba kārtības būs publiskas pirms sēdes Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijas sēdē pieņemti grozījumi (2. las.), kas paredz, ka dokumentu projektiem, kuri tiks skatīti pašvaldības institūciju sēdēs, ir jābūt publiski pieejamiem piecas dienas pirms sēdes. Tātad nepagāja ne desmit gadi, kad pašvaldības neidzot piekrīt tam, ka šādas informācijas pibliskošana ir laba lieta un ka nepietiek ar lapiņas piespraušanu pie ziņojumu dēļa.
 • Šī ir e-prasmju nedēļa Tās ietvaros piektdien grāmatnīcā Satori.lv notiks saruna par to, kā e-prasmes un jaunās tehnoloģijas var palīdzēt politikas veidotājiem ne vien ārzemēs, bet arī Latvijā!
 • Aug jauna disciplīna? Konferencēs par atklātību runā reti (izņemot ļoti prakstiskā aspektā), trūkst arī labu mācību programmu, jo trūkst metodes, trūkst literatūras. Iespējams, ka tieši šie trūkumi var tikt laboti, patiecoties Obamas atklātības karogiem, kuri augstu plīvo DC mastos.
 • Kanādas Informācijas komisāram jauna lapa Ieskatieties! Viss par info a, pat blogi un podkāsti. Kanādai ir lieliski izstrādāta info a politika, ko ir vērts pētīt un mācīties.
 • Jaunie mediji valsts sekretāru sanāksmē Rīt, 4. martā, valsts sekretāru sanāksmē iecerēts arī neierasts informatīvs jautājums "Par sociālo mediju izmantošanu valsts pārvaldē". Lai Uldim un Lienai izdodas!
 • Vēstures annālēm Interesei un atmiņai Latvijas Bankas un FKTK darba samaksas veidošanas sistēmas. Žēl, ka Rīgas Satiksmei nebija nekā tāda, ko parādīt, kad tika publiskotas ziņas par viņu amatpersonu atlīdzību. Interesants fakts: savulaik, vēl (ironiski) Repšes laikā, Latvijas Bankā ne tikai samaksa, bet pat ierobežotas pieejamības informācijas saraksts bija ierobežotas pieejamības informācija.

Februāris

 • Skotija diskutē par iespējamiem grozījumiem info atklātības likumā, kuri man likās ļoti zīmīgi un noderīgi arī Latvijas interesentiem.
 • Kļūsim par Norvēģiem jeb personiskas pārdomas par jaunajiem atklātības standartiem Latvijā. Kaut kad pievienošu arī pārdomas par to, kāda manuprāt ir robeža. Īsumā: Manuprāt, atklātība pārvaldē nenozīmē atvērt visu, bet, citējot ASV Department of Commerce Information Guidelines: “Transparency is… showing how you got what you got”.
  • PS. Interesanta versija par neo un jauno atklātības iniciatīvu arī LR1 rīta raidījumā 27.02 plkst. 11:26 - par orķestru un mākslinieku algām:) Īsta tautas balss.
 • Žurnālistu tiesības apstrādāt personas datus sabiedrības interesēs. Interesants Eiropas Kopienu tiesas preliminary judgment 2008. gada lietā C‑73/07 par Datu aizsardzības direktīvas (95/46/EC) interpretāciju dalībvalstīs (arī mūsu Fizisko personu datu aizsardzības likuma 5. pantu) tiesībām apstrādāt personas datus. Lieta, starp citu, no Somijas.
 • Info pieprasījumi pierāda: CIA lidmašīnas nolaidās Polijā Divu kolēģu pieprasījumi atklāj, ka ar CIA saistītas lidmašīnas ir nolaidušās Polijas Szymany lidostā. "The logs showed six flights in 2003 by two aircraft, a Gulfstream V and a Boeing 737, five of which originated in Kabul, Afghanistan, and one in Rabat, Morocco, before landing at Szymany airport", par notikumiem 22.02.2010 ziņo The New York Times
 • Personiskas pārdomas par atklātības likumiem un tikumiem Pirms daudziem mēnešiem es uztaisīju inforatklatibas blogu. Tā nu es pārkāpu savai nespējai rakstīt blogus par ko citu kā ceļojumiem un uzrakstīju paldies vēstuli Veismanes kundzei. Iespējams, pēdēja laika atteikumi ir lielākais VK devums informācijas atklātībai ever.
 • Ņivas noslēpums Tā, Slovēnijas valdība atklāj līgumus ar multinacionāliem farmācijas gigantiem, bet Kurzemes Namu lāpstas ir komercnoslēpums!
 • Slovēnijā publisko līgumu par H1N1 vakcīnu iepirkumu Slovēnijas informācijas atklātības un datu komisāres lēmums par Līguma par "Cūku gripas" vakcīnas iepirkumu pieejamību. Tiesa, pieņemts jau janvāra beigās, bet manis nepamatoti piemirsts! Farmācijas kompārnijas piekāpjas atklātības priekšā - labs kāzuss Latvijai! Laba diskusija par izņēmumiem no komercnoslēpumu aizsardzības!
 • Veismanes kundze informācijas atklātības sardzē? Nevar nepiekrist - brižos, kad neviens par info-a jomu nav juties ne mazākajā mērā atbildīgs, Valsts kanceleja ir devusies palīgā. Pielabot. TOMĒR, nevar piekrist tam, ka VK vai Veismanes kundze personiski ir to darījuši, piedomājot, kā risināt problēmas sistēmiski, nevis, piemēram, uzsverot, ka ir ok, ka katra ministrija likumu piemēro pēc sev vien zināmiem principiem, nemēģinot tā īstenošanu kaut mazākajā mērā koordinēt. Savukārt pašas Veismanes kundzes sacītais par atbalstu info-a, ir jāvērtē, mazākais, piesardzīgi. Vismaz attiecībā uz informāciju par izdevumiem amatpersonu atalgojumam VK (gan nemainīgajai, bet jo īpaši mainīgajai daļai), atbalsta nav.
 • Atklātība Eiropas Komisijā Eiropas komisijā reta atklātības reize - publiskoti komisāru izdevumi Lasīt vairāk!
 • No VID datu bāzēm "aiznes" ierobežotas pieejamības info jeb, paironizējot, Latvijā ir iestājies daļējs galīgās atklātības stāvoklis (ultimate transparency). Ziņa, ka no Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzes vienā mierā ir bijis iespējams iegūt ap 7 miljoniem informācijas vienību par nodokļu maksātājiem, ir šokējoša. Tiesa, šobrīd nav manāma ātra darbība, lai glābtu esošo un novērstu nākošo. Nav manāma arī viena institūcija, kura būtu/spētu būt atbildīga par valsts informācijas sistēmu kopējo drošību un kvalitāti.
  • Savukārt paši datu aiznesēji gan labprāt izstāsta savu versiju knl.lv
 • Saeima pieņem jauno Arhīvu likumu 11. februārī Saeima pieņēmusi jaunu arhīvu likumu. Tas nosaka jaunu, vienotu informācijas pārvaldības kārtību Latvijā un, kas ir ne mazums būtiski info-a interesentiem, definē tādus jēdzienus kā "dokuments", "dokumenta pieejamība", "publiskais dokuments". Interesanti, ka likuma koncepcija ir izstrādāta 2001. gadā, bet tajā minētās problēmas arī šobrīd ir tieši tik pat aktuālas kā toreiz:)
 • Atklātība un atkalizmantošana Žurnāls The Economist publicējis lielisku rakstu par informācijas pieejamību un tās atkalizmantošanu. Nav bieži tie gadījumi, kad abi jautājumi nav pretnostatīti, vai skatīti paralēli viens otram!
  • Arī O'Reilly radars par to pašu, domājot par to, kā darīt tā, lai kvantitāte ietu roku rokā ar kvalitāti: "I can imagine an honest government where the costs of transparency overweigh the costs of corruption (think of the cost of removing every dirt particle from your house)." (by Nat Torkington)
 • Nacionālais kriminālizlūkošanas modelis? Iekšlietu ministrija ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu par iespēju un nepieciešamību veidot nacionālo kriminālizlūkošanas modeli. Kā viens no iemesliem šāda modeļa nepieciešamībai minēta slikta informācijas aprite starp tiesībsargājošajām iestādēm, kā arī šādas informācijas nepamatota klasificēšana ar pārāk augstu klasificēšanas pakāpi. Vienlaikus sakārtojot arī klasificētas informācijas apriti starp tiesībsargājošajām iestādēm. Skatīt MK
 • Saeimas un Valsts kancelejas vārdu cīņas info-a jomā. Stāstam drāmas cienīgs noslēgums. Valsts kancelejas direktore nolemj, ka vārda brīvībai demokrātijā ir nosakāma vērtība naudā un, riskējot zaudēt dārgo projektu, nolemj, ka drošības dēļ ir nepieciešams noskaidrot, kas žurnālistiem ļāvis uzzināt detaļas par projektu un tā plānoto norisi.
 • The White House congratulates itself Tā raksta kāds twītotājs (@cheeky_geeky), ziņodams par to, ka Baltais nams aktīvi atspoguļo un slavē savas sekmes Atvērtās valdības direktīvas ieviešanā.
 • Rezultatīvie rādītāji reizēm nogalina rezultātu Nesaprātīga un nesaprātīgu kvantitatīvo rezultatīvo rādītāju izmantošana, zināms, var radīt būtiskas problēmas. Lūk, pamaniju šādu piemēru no NYT. Ne slikts konteksts A. Ašerādena te pat Latvijā teiktajam - viņš cer uzticības reitingu valdībai pēc vēlēšanām celt līdz 30-50% - tātad vismaz trīskāršot…
 • Ne apstiprina, ne noliedz. There are unknown unknowns, aptuveni tā Dienai.lv saka Drošības policija, jautājumā par operatīvā transporta izmantošanu IeM par klasificētu nosaucot pat jautājumu par to, vai kaut kas ir klasificēts.
 • Anglijas parlamentāriešu izdevumi 2009. Anglijas medijus un parlamentu pagājušajā gadā satricināja pamatīgs skandāls - mediji beidzot ieguva pilnu pārskatus par to, kādas negaidītas lietas pie saviem plaši definētajiem otrās mājvietas izdevumiem pieskaita parlamentārieši.
 • Jaunas normas "nesaprātīgiem" pieprasītājiem. 4. februārī Valsts sekretāru sanāksmē ir izsludināti grozījumi Iesniegumu likumā, nosakot kārtību, kādā iestādēm rīkoties, saņemot "nesaprātīgus" un atkārtotus iesniegumus. Kā zināms, Satversmes 104. pants paredz, ka personai ir tiesības vērsties pie publiskas iestādes un saņemt (vienmēr) atbildi pēc būtības. Iesniegumu likums nosaka kārtību, kādā tas darāms. Tomēr atsevišķos gadījumos šādi iesniegumi valsts iestēdēm sagādā ne mazums galvassāpju un daudzkārt nonivelē likuma jēgu un mērķi.
  • Tiesa, mēs neesam vienīgie un citur pasaulē šis jautājums ticis sakārtots jau krietni agrāk, līdztekus ierobežojumiem veidojot arī vadlīnijas, kas palīdz nošķirt vienkārši nepatīkamos, bet tomēr atbildamos, no patiesi nepamatotiem iesniegumiem.
  • Arī Latvijā par šo jautājumu jau veidojas tiesu prakse LL vs. Ministru prezidents kā arī AK vs. Civildienesta pārvalde
 • Avīzes ziņo - 3.3 miljoni latu (ES un Latvijas naudas), iespējams, varētu tikt izlietoti lietderīgāk kā mācot amatpersonas. Pēc dažas dienas ilguša cīniņa starp Saeimu un Valsts kanceleju par un ap VK pienākumu sniegt par šo jautājumu informāciju Saeimas Eiropas lietu komisijai, jautājumam punktu pielika premjera 01.02.10 rezolūciju, uzdodot skaidrot atteikuma iemeslus, VK ir ļoti ātri (vienas dienas laikā) sagatavojusi atbildi. Lasām!
 • Vai internets glābs atklātību un atvērtību? Pro publica čakli izsekojuši, kā Amerikas valdība pilda Open Government direktīvas interneta pusi - radīt vēl vienu mājas lapu tieši atklātībai par godu. Statistika kopumā diezgan bēdīga.
 • ES ombuds kritizē info-a ieviešanu Šķiet, ka ES informācijas reģistri, gluži kā Rīga, nekad nebūs gatavi. ES Ombuds nācis klajā ar ziņojumu, kurā visai skarbi kritizē ES institūciju pasivitāti, papildinot savus informācijas reģistrus, kas, sakaņā ar Regulu 1049/2001, ir viens no informācijas pieejamības stūrakmeņiem. Proti - nav reģistrēts - nav arī pieejams.
 • Ko par atvērtību savā darbā domāja LV eiroparlamentārieši? Iveta Kažoka savā wikilapā izveidojusi lielisku apkopojumu par to, kā LV Eiroparlamentārieši balsojuši jautājumos par informācijas pieejamību un taupību EP darbā. Secinājums, vairums mūsu deputātu nav atklātības mīļotāji. Vairāk par taupību Eiropas Parlamentā - Galvin Report

Janvāris

 • LNT raidījums TOP 10 šovakar ziņo, ka re-use jeb informācijas atkalizmantošanas direktīvas aizliegtās/neieteiktās ekskluzīvas vienošanās par informācijas nodošanu vienam komersantam (Lursoft) vēljoprojām pastāv. Interesanti, ka atbildīgās institūcijas par to allaž runājušas teju vai cildinoši un bez jebkādas ekskluzivitātes nots (sk. dzelteni iezīmēto). Interesanti, ko lems valdība par līguma nākotni.
 • Pārdomu vērts raksts par to, vai internets glābs informācijas atklātības likumus pēc to negaidītā uzplaukuma pagājušajā gadu simtenī un, nereti, norieta šajā jeb Can the Internet (and Obamas Open Government initiative:) - LA) save the FOIA? no Sunlight Foundation. Pārdomām pievienoju arī OhMyGov!
 • Seima ķeras pie kārtības ieviešanas jautājumos, kas saistīti ar oficiālu dokumentu paziņošanu iedzīvotājiem. Top jaunais Paziņošanas likums
 • Jaunais ASV National Archives vadītājs vēlreiz un vēlreiz skaisti un precīzi par arhīvu misiju mūsdienu pasaulē. Dokumentu klasifikāciju un dokumentu pieejamību. Interviju lasiet newsobserver.com
 • Saeimas un MK ziņotājs pārceļas uz dzīvi internetā. Lasiet vairāk www.saeima.lv
 • 23. janvārī Rīgas Ekonomikas augstskolas telpās notiek ilgi gaidītā nekonference par web 2.0 iespējām valsts pārvaldē. Lai arī es vēl neesmu sapratusi, kā likt .gif failam draudzēties ar linku, reģistrēties tomēr ir iespējams, iegriežoties: Govcamp.lv reģistrācijas lapā!
 • 2009. gada nogalē mana kolēģe Iveta Kažoka nosūtīja sekojošu vēstuli Tiesībsarga birojam, lūdzot sniegt skaidrojumu, kādēļ TB nav sniedzis informāciju par saviem izdevumiem, sekojot MP aicinājumam 2009. gada vasarā. Tiesībsarga birojs piedāvājis Iesniegumu likumā neparedzētu atbildes formu - mutvārdos. Spriežot pēc iestādes (mutvārdu) pamatojuma, atbilde mutvārdos tiek sniegta tiem, kurus tas "patiešām interesē".
 • India's struggling welfare revolution. BBC stāsts par to, kādēļ Indijā - vienā no visātrāk augošajām (pat tagad, jādomā) pasaules ekonomikām, sociālā palīdzība nesasniedz tos, kuriem tā nepieciešama. Tieši šī iemesla dēļ informācijas atklātība Indijā tiek balstīta un pieprasīta ik dienas. Tieši Indijā veidojusies viena no spēcīgākajām informācijas atklātības tiesību atbalsta kampaņām!
 • Pagājušā gada nogalē Baraka Obamas administrācija ir nākusi klajā ar visaptverošu dokumentu, ar kura palīdzību tiks īstenota atklātāka izpildvaras darbība ASV - The Open Government Directive. Vairāk par to - The Sunlight Foundation
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License