Diena pret Valsts kanceleju

Senāts pēc mēneša izšķirs "Dienas" un Valsts kancelejas strīdu par informācijas nesniegšanu

Publicēta: 13:58 01.06.2010.

Rīga, 1. jūn., LETA
Augstākās tiesas (AT) Senāta Administratīvo lietu departamentā pēc mēneša būs pieejams spriedums SIA "Dienas Mediji", kas līdz reorganizācijai un nosaukuma maiņai saucās SIA "Laikraksts Diena", sūdzības lietā par Valsts kancelejas atteikumu sniegt informāciju par kancelejas darbiniekiem un Ministru prezidenta biroja darbiniekiem 2006.gada 11.oktobrī izmaksātajām prēmijām.

Senāts šodien uzklausīja Valsts kancelejas pārstāvju sniegtos paskaidrojumus saistībā ar tās iesniegto kasācijas sūdzību par iepriekšējās instances tiesas spriedumu, ar kuru tai uzdots sniegt pieprasīto informāciju, kā arī "Dienas Mediju" pārstāvju pozīciju.

Valsts kancelejas pārstāvji šodien Senāta sēdē skaidrojuši, ka, sniedzot "Dienas Mediju" savulaik pieprasīto informāciju un norādot prēmēto Valsts kancelejas un Ministru prezidenta biroja darbinieku vārdus, uzvārdus, saņemto prēmiju apjomu, tiktu pārkāpts Fizisko personu datu aizsardzības likums, aģentūru LETA informēja AT preses sekretāre Baiba Kataja.

Šim viedoklim nepiekrita "Dienas Mediju" interešu aizstāvji, oponējot, ka nesniedzot pieprasīto informāciju, Valsts kanceleja pārkāpusi likumu par valsts noslēpumu, jo medija pieprasītajai informācijai nepamatoti piešķīrusi ierobežotas pieejamības informācijas statusu, informēja Kataja.

Senāts noteica, ka spriedums "Dienas Mediju" un Valsts kancelejas strīdā par informācijas nesniegšanu tiesā būs pieejams pēc mēneša - 1.jūlijā, informēja Kataja.

LETA jau ziņoja, ka "Dienas Mediji" lūdza sniegt pilnu informāciju par Valsts kancelejas un Ministru prezidenta biroja darbiniekiem 11.oktobrī piešķirtajām un izmaksātajām prēmijām, norādot katru darbinieku un viņam piešķirto summu, kā arī izsniegt Valsts kancelejas direktores attiecīgā rīkojuma kopiju.

Valsts kanceleja to darīt atteicās, norādot, ka tai šādu tiesību nav, jo "jebkura amatpersona ir arī fiziska persona un tās datu aizsardzību nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likums", un Fizisko personu datu aizsardzības likums un likums "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" neparedz pieteicējas pieprasītās informācijas sniegšanu, teikts aģentūras LETA rīcībā esošajā Administratīvās apgabaltiesas spriedumā.

"Dienas Mediji" vērsās Administratīvajā rajona tiesā, kas pieteikumu apmierināja. Apelācijas sūdzību par šo spriedumu tiesā iesniedza Valsts kanceleja.

Administratīvā apgabaltiesa 2009.gada 29.decembrī apmierināja "Dienas Mediju" pieteikumu un uzlika par pienākumu Valsts kancelejai 15 dienu laikā no tiesas sprieduma spēkā stāšanās dienas sniegt "Dienas Medijiem" informāciju par 2006.gada 11.oktobrī no valsts budžeta izmaksātajām prēmijām Valsts kancelejas un Ministru prezidenta biroja darbiniekiem, norādot prēmiju saņēmušo darbinieku vārdus, uzvārdus, amatus un prēmijas lielumu.

Kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu iesniedza Valsts kanceleja.

Danute Tomsone LETA

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License