Diena pret Valsts kanceleju. Atklatība uzvar

"Diena" uzvar Valsts kanceleju lietā par 2006.gadā maksātajām prēmijām

Publicēta: 15:02 01.07.2010.

Rīga, 1.jūl., LETA. Augstākās tiesas (AT) Senāta Administratīvo lietu departaments šodien atzina par pamatotu spriedumu, ar kuru Valsts kancelejai uzdots sniegt SIA "Dienas Mediji", ko līdz reorganizācijai un nosaukuma maiņai sauca SIA "Laikraksts Diena", informāciju par kancelejas darbiniekiem un Ministru prezidenta biroja darbiniekiem 2006.gada 11.oktobrī izmaksātajām prēmijām.

Administratīvā apgabaltiesa, līdzīgi kā iepriekš Administratīvā rajona tiesa, apmierināja "Dienas Mediju" sūdzību un uzlika par pienākumu Valsts kancelejai 15 dienu laikā no tiesas sprieduma spēkā stāšanās dienas sniegt informāciju par 2006.gada 11.oktobrī no valsts budžeta izmaksātajām prēmijām Valsts kancelejas un Ministru prezidenta biroja darbiniekiem, norādot prēmiju saņēmušo darbinieku vārdus, uzvārdus, amatus un prēmijas lielumu.

Kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2009.gada 29.decembra spriedumu Senātā iesniedza Valsts kanceleja, un Administratīvo lietu departaments to izskatīja 1.jūnijā. Senāts noteica, ka spriedums lietā būs pieejams šodien.

Šodien Senāts nosprieda atstāt negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, bet Valsts kancelejas kasācijas sūdzību noraidīja, aģentūru LETA informēja Augstākās tiesas preses sekretāre Baiba Kataja.

Senāta spriedums nav pārsūdzams.

Kā ziņots, Valsts kancelejas pārstāvji Senāta sēdē 1.jūnijā skaidroja, ka, sniedzot "Dienas Mediju" savulaik pieprasīto informāciju un norādot prēmēto Valsts kancelejas un Ministru prezidenta biroja darbinieku vārdus, uzvārdus, saņemto prēmiju apjomu, tiktu pārkāpts Fizisko personu datu aizsardzības likums.

Šim viedoklim nepiekrita "Dienas Mediju" interešu aizstāvji, oponējot, ka, nesniedzot pieprasīto informāciju, Valsts kanceleja pārkāpusi likumu par valsts noslēpumu, jo medija pieprasītajai informācijai nepamatoti piešķīrusi ierobežotas pieejamības informācijas statusu.

LETA jau ziņoja, ka "Dienas Mediji" lūdza sniegt pilnu informāciju par Valsts kancelejas un Ministru prezidenta biroja darbiniekiem 11.oktobrī piešķirtajām un izmaksātajām prēmijām, norādot katru darbinieku un viņam piešķirto summu, kā arī izsniegt Valsts kancelejas direktores attiecīgā rīkojuma kopiju.

Valsts kanceleja to darīt atteicās, norādot, ka tai šādu tiesību nav, jo "jebkura amatpersona ir arī fiziska persona un tās datu aizsardzību nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likums", bet Fizisko personu datu aizsardzības likums un likums "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" neparedz pieteicējas pieprasītās informācijas sniegšanu, teikts aģentūras LETA rīcībā esošajā Administratīvās apgabaltiesas spriedumā.

Danute Tomsone LETA

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License