Dombrovska atklātība iniciatīva

Dombrovskis uzdod publiskot informāciju par tēriņiem kopš 2006.gada

Diena.lv
Otrdiena, 30. jūnijs (2009) 10:39

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis uzdevis ministrijām un to padotības iestādēm nodrošināt, lai to mājas lapās viegli pieejamā veidā tiek publicētā informācija par budžeta izdevumiem un nodarbināto skaitu. Šodien parakstītajam rīkojumam pievienota arī vienota atskaites tabula, lai visām atskaitēm būtu viegli pārskatāma forma.

“Ja tiek samazinātas pensijas un sociālie pabalsti, ja valdība aicina sabiedrību uz savstarpēju sapratni, tad arī ikvienas valsts iestādes tēriņiem un izdevumu samazinājumiem ir jābūt pieejamiem ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kas šajā valstī maksā nodokļus," šo lēmumu pamatojis V.Dombrovskis.

Mēneša laikā – līdz 31.jūlijam valsts iestādēm būs jāsagatavo atskaites pa gadiem par laika posmu no 2006.gada, uzrādot nodarbināto skaitu pēc dažādām algu amplitūdām, komandējumu tēriņus, sakaru izdevumus, telpu īres maksas, automašīnu skaitu, kā arī izdevumus sabiedriskajām attiecībām, semināriem un kursiem.

Vienlaikus valdības vadītājs nosūtījis vēstuli ar aicinājumu sekot šādai atskaitīšanas kārtībai arī citām no valsts budžeta finansētām iestādēm, kuras nav tiešā premjera pakļautībā. Vēstule nosūtīta Valsts prezidenta kancelejai, Saeimai, Tiesībsarga birojam, Valsts kontrolei, Augstākai tiesai, Satversmes tiesai, Centrālai vēlēšanu komisijai, Prokuratūrai, Centrālai zemes komisijai, Latvijas radio, Latvijas televīzijai, Nacionālajai radio un televīzijas padomei, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License