FOIA kvalitate

Likumasargi

Likuma īstenošans kvalitāte ir atkarīga a) no amatpersonas godaprāta un zināšanām, b) no uzraudzības, jeb likuma sargu stingrības . Kompetences sodīt likuma pārkāpējus, kā arī pārskatīt to lēmumus par atteikumu sniegt informāciju. Tostarp uzdodot informāciju izsniegt. Visā pasaulē šādas institūcijas sastopamas in various shapes, sizes and disguises, tomēr visbiežāk sastopamās institūcijas, kuras kādā valstī vai pavalstī uzrauga info_a likuma īstenošanu, varam vispārīgi iedalīt šādi:

  • Pirmkārt, šo darbu var uzticēt tiesai (kas, piemēram, Latvijā izriet tieši no Administratvā procesa likuma)
  • Otrkārt, veidot īpašu institūciju likuma īstenošanas uzraudzībai, esošās īnstitucionālās sistēmas ietvaros. Piemēram, uzticēt, kādam ministrijas departamentam, vai tās pārraudzībā/pakļautībā esošai institūcijai.
  • Treškārt, veidot īpašu neatkarīgu institūciju. Visbiežāk sauktu par komisāru.
  • Ceturtkārt, veidot īpašu tiesu (tribunālu), kura lēmumi, atšķirībā no visu iepriekšminēto institūciju lēmumiem, nav pakļauti apstrīdēšanai vispārējās jurisdikcijas/speciālajās tiesās. Tiesa, tāds ir izveidots tikai Austrālijā.
  • Piektkārt, šīs funkcijas var pildīt Ombuds
Ungārija
Parlamentārais komisārs datu aizsardzības un informācijas atklātības jomā (???)
Apvienotā Karaliste
Informācijas komisārs. Atbild gan par informācijas atklātības, gan datu aizsardzības tiesiskā regulējuma īstenošanu
Īrija
Informācijas komisārs. Atbild gan par informācijas atklātības, gan datu aizsardzības tiesiskā regulējuma īstenošanu
Skotija
Skotijas Informācijas komisārs
USA
Office of Government Information. Atbild par informācijas atklātības ievērošanu

Sankcijas

Juristi no firmas "Ropes & Gray" palīdzējuši apkopot informāciju par to, kādas sankcijas piemērojamas amatpersonām, kuras prettiesiski atsakās sniegt informāciju saskaņā ar informācijas atklātības likumu

Neatkarīgi vērtējumi un vērtētāji

Wisconsin Freedom of Information Council FOI audit 2008
The audit, conducted by the Wisconsin Freedom of Information Council and the University of Wisconsin-Madison School of Journalism and Mass Communication, involved 318 public records requests filed in 65 counties.

Eiropas Komisijas ikgadējais ziņojums par Regulas 1049/2001 par piekļuvi ES oficiālajiem dokumentiem

2008 Commission Annual Report on Public Access to Documents
EK ikgadējais izvērtējums par Regulas 1049/2001 ieviešanu 2008. gadā
2007 Commission Annual Report on Public Access to Documents
EK ikgadējais izvērtējums par Regulas 1049/2001 ieviešanu 2007. gadā
2006 Commission Annual Report on Public Access to Documents
EK ikgadējais izvērtejums par Regulas 1049/2001 ieviešanu 2006. gadā
2005 Commission Annual Report on Public Access to Documents
EK ikgadējais izvērtejums par Regulas 1049/2001 ieviešanu 2005. gadā
2004 Commission Annual Report on Public Access to Documents
EK ikgadējais izvērtējums par Regulas 1049/2001 ieviešanu 2004. gadā
Report from the Commission on the application in 2002 of Regulation (EC) No 1049/2001
2002. gada Eiropas Komisijas ziņojums par Regulas par dokumentu pieejamību
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License