Ironiskā info_a

Šodien izlasīju veselas divas jauki ironiskas ziņas par informācijas pieejamību. Un nolēmu, ka šai lapai, papildus skeptiķu stūrītim, ir nepieciešama arī šī reality check versija:)

Rīgas Laiks izskaidro vidējā latvieša valdības informācijas atklātības izpratni
"Vidēja latvieša valdība labprāt pildītu vienošanos ar starptautiskajiem aizdevējiem, ja vien tā nebūtu tik slepena. "Ja es to izpildīšu, visi uzreiz sapratīs, ka es pildu to, kas tur paredzēts," saka vidējais latvietis. "Bet, ja nepildīšu, tāpat visi sapratīs, ko tieši es nepildu," viņa nodomā un samulst pavisam". (Rīgas Laiks, 11/2009)
20 year old FOI request finally gets answered
CIA Amerikā beidzot ir atbildējis uz informācijas pieprasījumu, kurš iestādei nosūtīts pirms 20 gadiem!
Ir.lv joks Zentas Ērgles garā
"Tēti, tēti, palasi man pasaciņu", puika lūdz savam tētim deputātam. "Man tagad nav laika, jo jāraksta ziņojums, bet tu tās vietā vari palasīt manu ienākumu deklarāciju"
Something borrowed
"As transparent as a dirty windshield" - teikums, ko aizņēmos no nejauši atrasta bloga virsraksta.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License