Izglītības reforma

Nepieciešamība samazināt (padarīt efektīvākus) budžeta tēriņus atkal aktualizējusi diskusijas un darbus izglītības sistēmas reformas īstenošanai Latvijā. Lai saprastu, ko skaitliski nozīmē "nauda seko skolēnam" un citi IzM bieži minēti, analizēti un dažādās diskusijās aizstāvēti principi, lūdzām IzM sniegt informāciju par aprēķiniem, kas pamato reformu, par soļiem, kas jau sperti tās īstenošanai.

Providus pētnieku vēstule
Izglītības ministrijas atbilde

Papildus informācija:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License