Lekcijas u.c.

Statistikas gaišā puse Hans Rosing TED


Tony Curzon Price Liberty of the networked


Laurence Lessig FREE CULTURE pop up audio book


The Good, the Bad and the Ugly: vexatious requests Constitution Unit semināra materiāli par "apgrūtinošo" pieprasījumu lietu.


Ne īsti par informācijas atklātību, bet tuvu tam:) Par to, kādēļ mēs uzskatām, ka krāpties "pa lielam" ir slikti, bet "pa mazam" ir OK. Un par to, ka rakstītiem morāles kodeksiem reizēm tomēr ir ietekme uz cilvēku izvēli un uzvedību. Par to behavioural economist Dan Ariely

Vai tomēr nav? Par to James un Choen - Does Ethics Training Neutralize the Incentives of the Prisoner's Dilemma? Evidence from a Classroom Experiment

Un, turpinot iepriekš aizsākto: The holier-than-thou effect


Lieli vārdi un skaļas tēmas: Distinguished lectures no Berklijas I-Skolas


Concepts of Information Vēl viena Bērklijas kursa (un prof. Paul Duguid un Geoff Nunberg) saturs un lasāmliste


History of information kurss Berkley, Fall 2006. Podkāsti un iespēja klausīties lekcijas internetā

Lasāmlistes un pasniedzēju prezentācijas, kas tiek piedāvātas studentiem šī pavasara semestrī, aplūkojamas šeit Varu vien piebilst, ka uz vidu lekciju tēmas, kas ierakstitas satura vairs isti neatbilst īstenībai, jo, acīmredzami, notiek nelielas laika nobīdes:)


Information law course at Berkelay, Spring 2008. Podkāsti, video, un iespēja klausīties lekcijas internetā


Elana Wills, deputy attorney general (Arcansas?)l, in a seminar on US FOIA


Atkāpe no tēmas, jeb Berry Schwartz ne par informācijas atklātību, bet par gudrību or how we stopped being wise.


Diskuija un intervijas par Informācijas atklātību Anglijā un ne tikai.'The Right to Know' - BBC radio series.


Noam Chomsky lekcijas fragments par Informācijas un vārda brīvību, salīdzinot informācijas pieejamību ASV un Rietumu demokrātijās


Barack Obama paziņo jaunās "atvērtas valdības" pamatnostādnes Aplūkojamas šeit Tajās būtiska loma atvēlēta ģenerālprokuroram, kuram piešķirtas tiesības pārskatīt iepriekšējās administrācijas darbības laikā par slepenu uzskatītas informācijas statusu. 9. februārī jaunais ģenerālprokurors paziņo pirmos lēmumus, piemēram, par tiesvedībā esošu lietu pamatotības pārskatīšanu.


The Secret Government. A story by Bill Moyers


Materiāli no 5. starptautiskās informācijas komisāru konferences Jaunzēlandē 2007. gada 26.-29. novembrī.

Mājas lapā meklējami: Compendium of the papers and presentations delivered at the conference to the site. Also added to the site is a link to video recordings of the conference sessions, and of an interview with Sir Kenneth Keith on the origins of, and prospects for, the New Zealand Official Information Act which was played to commissioners on the first day of the conference. Sir Kenneth was one of the drafters of the law and is now a judge in the International Court of Justice in the Hague.


Partick Glencross (UK) par to, kā nošķirt info atklātības un datu aizsardzības likumu darbības sfēras], atpazīt personas datus, pamatojoties uz Anglijas Informācijas komisāra sagatavotajām vadlīnijām par informācijas atklātības un datu aizsardzības tiesiskā regulējuma piemērošanu


Battle of Ideas: Digital Commons. Is internet is becoming the 21st century coffee shop - the public space for political discussion and participation. Is internet making democracy better? Ekspertu panelis, kuru neizdodas ievietot noskatīšanai šai lapā, tādēļ piedāvāju saiti


European Graduate School lekcijas laika posmā no 1999. līdz 2003. gadam. Jaunākās lekcijas pieejamas Youtube!


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License