Likums

Info_a likumi pasaulē?

Kolēģis no Nīderlandes Roger Vleugels jau vairākus gadus apkopo informāciju par visiem informācijas atklātības likumiem. Viņa veidotais saraksts izdala likumus, kas atbilst vismaz pamata kvalitātes prasībām, likumus, kuri tām neatbilst, tomēr saucas par informācijas atklātības likumiem, kā arī tādus, kuri vēl atrodas sagatavošanas posmā. 2009. gadā pasaulē ir 88 informācijas atklātības likumi.

Kopš likumi vairs netiek iecirsti akmenī, ir daudz grūtāk interesentiem nodrošināt aktuālo versiju, īpaši gadījumos, kad šī vēlme attiecas uz citu valstu likumiem. Tādēļ tiem, kuri vēlas gūt ieskatu pasaules informācijas atklātības likumos, piedāvāju divus klasiskus darbus par šo tēmu:

Latvijas likums

Reiz tapušais jaunais likums

  • Latvijā MK ir apstiprinājis arī jaunu informācijas atklātības likuma projektu, kuru varat lejuplādēt šeit Tiesa, mijoties parlamentiem, 2010. gadā, tas netika pārņemts jaunā parlamenta darba kārtībā.

Starptautisko tiesību normas

law
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License