Resursi

When did honesty ever help?, nesen apjautājās man kāds draugs. Bet, neraugoties uz to, es tomēr atzīšos, kur aizņēmos ideju šai sadaļai.1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License