Pasaules Bankas misiju ziņojumi

2007. gada jūnijā Latviju apmeklēja Pasaules Bankas tehniskās palīdzības misija. Tās uzdevums: novērtēt, kā tērēta nauda izglītības, veselības aprūpes un sociālās politikas jomās. Misijas sagatavotais ziņojums nekavējoties ieguva ierobežotas pieejamības informācijas statusu, bet ministriju "plānie" argumenti par to, kādēļ par nepieejamu uzskatāma arī PB nenoslepenotā daļa, ļāva saprast, ka galvenā aizsargājamā interese varētu būt nule pārvēlēto koalīcijas partiju reputācija.

2008. gada 27. februārī ierobežotas pieejamības statuss šim ziņojumam atcelts un varam spriest paši, kas tika sargāts un kas varēja nenotikt, ja ziņojums publiskai diskusijai tiktu nodots agrāk:"Bankas Fonda tehniskās palīdzības misija valsts izdevumu pārbaudes un valsts finanšu pārvaldes jautājumos 2007. gada 11.-22. jūnijs"

Salīdzinājumam Aide memoire no raidījuma KNL Par to, kur esam 2009. gadā aplūkojams šeit

PB misijas ziņojums par situāciju, noslēdzot 2009. gada oktobra misiju.

PB misijas ziņojums 2010. gada pavasarī.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License