Raksti. Pētījumi. Analīze

iero[[toc]]

Wikileaks

Beidzot ir pienācis brīdis, kad sarunas par Wikileaks un informācijas pieejamību ir pārcēlušās no žurnālu komentāru polemikas uz akadēmisko vidi. Ko pamanu, to lieku šeit!

 • Interesants avotu kopums no Suzanne Piotrowski lūkojiet pēc tā šeit!

The future likely is, as the Guardian put it, “a new model of co-operation” between surviving elements of the traditional, mass-mediated fourth estate, and its emerging networked models. The transition to this new model will likely be anything but smooth.

 • Alasdair S. Roberts WikiLeaks: The Illusion of Transparency Nav daudz juristu/policy ekspertu, kuri ir pievērsušies gan atklātības, gan slepenības pētīšanai. Als ir viens no retajiem, tādēļ par viņa rakstu īpašs prieks:

It has been said that the 2010 WikiLeaks disclosures marked "the end of secrecy in the old fashioned, cold-war-era sense." This is not true. Boosters of WikiLeaks have overestimated the scale and significance of the leaks. They have also overlooked many ways in which the simple logic of radical transparency - leak, publish, and wait for the inevitable outrage - can be defeated in practice.

 • Mark Fenster Disclosure’s Effects: Wikileaks and Transparency Šis ir tiešām interesants, jo apspēlē tradicinālo informācijas slepenošanas/atklāšanas racionalizācijas testu - vai informācijas publiskums/nepubliskums aizskar būtiskas sabiedrības intereses. Informācijas atklāšana en masse izaicina, faktiski šo ierasti izmantoto juridisko konceptu un ar to saistītos pieņēmumus par atklātības ietekmi, pareizāk sakot - par dozētas atklātības ietekmi.

This article studies WikiLeaks in order to question and evaluate prevailing laws and theories of transparency that build on the assumption that disclosure’s effects are predictable, calculable, and capable of serving as the basis for adjudicating difficult cases. Tracing WikiLeaks’s development, operations, theories, and effects, it demonstrates the incoherence and conceptual poverty of an effects model for evaluating and understanding transparency.

Pamatlietas

Basics

Information Policy

Informācijas pieejamība@LV

FOI in Latvia

Slepenība

Secrecy

All that secrecy is expensive (Wired)

Ierobežojumi

Restrictions
 • Vai visi tiesu spriedumi ir publiskojaumi? Jāņa Muižnieka raksts - juridiska analīze - par slēgta tiesas procesa un sprieduma publiskas pasludināšanas jēdzienu juridisko dabu. Papildināts ar Mārtiņa Mita komentāru par šo jautājumu cilvēktiesību aspektiem un, visbeidzot, Vinetas Skujinieces pārskatu par aktuālajiem vārda brīvības jautājumiem Latvijā. Publicēti: Likums un Tiesības, 2000. gada novembris, Nr. 15

Tiesību īstenošana

Implementation
 • Kā ieviest atvērtu pārvaldi? Gadu pēc slavenās Baraka Obamas atvērtās valdības direktīvas (Open Government Directive) ieviešanas, divi profesori - Lee un Kwak - nāk klajā ar darbu, kurā aplūko šīs vispārīgās iniciatīvas ieviešanas mehānismus un sekmju priekšnoteikumus. Viņi secina - ieviešana ir sekmīgāka, ja tiek plānota un īstenota pakāpeniski, virzoties no viena pasākumu kopuma (stage) pie nākamā. Pienācīgā kārtā izvērtējot, vai jau īstenotais ir iedzīvojies un nostiprinājies pārvaldes ikdienas darbā.
 • Law Lags Behind: FOIA and Affirmative Disclosure of Information Michael Herz no Cordozo Law School raksta par info-a mestajiem izaicinājumiem gan sabiedriskajiem, gan tiem, kas saistīti ar "informācijas laikmeta" diktētajām prasībām. Divi galvenie izaicinājumi: nespēja piespiest iestādes ievērot likumu un nespēja nodošināt pietiekamu proaktivitāti info-a iedzīvināšanā.
 • UCL Constitution Unit How UK FOI is performing comparatively?, 2009. Interesants, salīdzinošs, ar skaitļiem un statitstiku.
 • Enforcement models: Content and Context Laura Neuman raksta par trīs galvenajiem informācijas atklātības tiesību īstenošanas modeļiem: Tiesas kontroli, ombuda un informācijas tribunāla institūcijām
 • New Strategies for the Enforcement of the Access to Information Act (2002) Raksts par informācijas atklātības likumu ieviešanas/kontroles stratēģijām - vienu no svarīgākajiem jautājumiem šīs debates kontekstā. No citiem atšķiras ar to, ka problēma aplūkota pamatīgi izstrādāta teorētiskā rāmja (complience strategy) ietvaros, piedāvājot tik pat strukturētus rīcībpolitikas risinājumus.
 • Making access to information law work Pasaulē ir 80 (ar astīti) informācijas atklātības likumu un vismaz simt reižu vairāk pētījumu par to, kādēļ šādi likumi nereti netiek tālāk par papīru un nepārvēršas reālās tiesībās uz informācijas pieejamību, vai nodrošina tās vien daļēji. Kārtera centra sagatavotā publikācija sniedz vienkāršu pārskatu par iemesliem, kuru dēļ IA likumi "nestrādā" (why freedom of information laws fail) un lietās, ko varētu darīt, lai notiktu citādāk. Laba lasāmviela sākumam!

Harward University John F. Kennedy School of Government Transparency Policy Projekta pētnieki Archon Fung, Mary Graham, David Weil un Elena Fagotto rakstu in working paper sērijā uzrunā virkni interesantu jautājumu, izmantojot gan policy gan ekonomisku analīzi.

Skeptiķu stūrītis

Sceptics` Corner

Nododu jūsu vērtējumam, manuprāt, lielisku diskusiju no The New Republican. Arī es uzskatu, ka atklātības retorikai un politikai ir tendence uz pārmērībām, kas daudzu acīs ilgtermiņa šīs idejas padara par neauglīgu traucēkli. Gluži kā cenas - arī atklātība ir "downwards sticky"…

Sausais atlikums

Outputs and outcomes

Lieliskie: Jenny De Fine Licht, Daniel Naurin, Peter Esaiasson un Mikael Gilljam

Only when behavior close to a deliberative democratic ideal was displayed did openness of the process generate more legitimacy than closed-door decision making with postdecisional justifications

In this paper we present a critical perspective on the assumptions underlying the relation between transparency and legitimacy. We reconstruct three assumptions from EU policy documents – transparency strengthens input legitimacy, output legitimacy and social legitimacy – and then highlight several weaknesses. We conclude that transparency is a key element of democratic institutions but na¨ıve assumptions about the relation between transparency and legitimacy can and should be avoided. We warn against a simplified trust in the benefits of the Internet: enhancing legitimacy is much more complicated than creating fancy websites. (No: Žurnāla)

FYI

 • Misquoting Madison`s "Knowledge will forever govern ignorance". Viena no visbiežāk lietotajām frāzēm, raksturojot informācijas atklātības labumus, bet, vai Madisons tiešām domāja informācijas pieejamību? "As Oliver Wendell Holmes Jr. once warned,"one of the misfortunes of the law [is] that ideas become encysted in phrases and thereafter for a long time cease to provoke further analysis.""
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License